ИЗБОР НА ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА

Какво трябва да знаем предварително за да изберем подходяща омекотителна система ?

Първото, което трябва да знаем е колко вода ще се използва. Ако нямаме данни за нашето домакинство, може да приемем, че всеки обитател ползва между 100 и 150 литра вода за денонощие.

Също така е необходимо да знаем входящата твърдост на неомекотената вода. За целта можем да използваме бърз тестер за твърдост. Тестерът показва директно твърдостта на водата във френски или в немски градуси. (Моля, вижте "Аксесоари за омекотителни системи"). В таблицата по-долу може да се направи превръщане между различни мерни единици за твърдост.

ppm=mg/L CaCO3 Френски градуси Немски градуси meq/L
10 1 0.6 0.2
20 2 1.1 0.4
30 3 1.7 0.6
40 4 2.2 0.8
50 5 2.8 1.0
60 6 3.4 1.2
70 7 3.9 1.4
80 8 4.5 1.6
90 9 5.0 1.8
100 10 5.6 2
150 15 8.4 3
200 20 11.2 4
250 25 14.0 5
300 30 16.8 6
400 40 22.4 8
500 50 28.0 10
600 60 33.6 12
800 80 44.8 16
1 000 100 56.0 20

Конвертор за твърдост на водата

Резултатите ще бъдат закръглени до знака след запетаята.

°dH (Немски градуси, 10 mg CaO/l)
°TH (Френски градуси, 10 mg CaCO3/l)
°e (Английски градуси, grain CaCO3/gal(UK))
ppm (mg CaCO3/l)
mmol/l (millimol per litre)
mval/l (millival per litre)
gr/gal(US) (grain CaCO3/gal(US))
mg CaO/l
mg CaCO3/l
mg Ca2+/l

Как да изберем омекотителна система ?

Когато знаем консумацията на вода за един месец и твърдостта на водата, която ще омекотяваме пресмятаме нужният капацитет (цикличен капацитет) на системата. За целта определяме времето между две регенерации.

Вид на омекотителната инсталация Време между регенерациите
Диапазон Препоръчително
Битова инсталация 3 - 7 дни 4 дни
Обществена инсталация 1 - 4 дни 2 дни
Промишлена инсталация 1 - 2 дни 1 ден

От таблиците по-долу можем да отчетем директно нужния цикличен капацитет на системата.

Таблица за избор на омекотителни системи с период между възстановяването на йонообменната смола 4 дни.
Отчита се нужния цикличен капацитет във френски градуси.

Обитатели Месечна консумация на вода, m3 Входяща твърдост на водата във френски градуси
10 15 20 25 30 40 50 60
- 1.0 1 2 3 3 4 5 7 8
- 2.0 3 4 5 7 8 11 13 16
- 3.0 4 6 8 10 12 16 20 24
1 4.5 6 9 12 15 18 24 30 36
2 9.0 12 18 24 30 36 48 60 72
3 13.5 18 27 36 45 54 72 90 108
4 18.0 24 36 48 60 72 96 120 144
5 22.5 30 45 60 75 90 120 150 180
6 27.0 36 54 72 90 108 144 180 216
8 36.0 48 72 96 120 144 192 240 288
10 45.0 60 90 120 150 180 240 300 360
15 67.5 90 135 180 225 270 360 450 540
20 90.0 120 180 240 300 360 480 600 720

Приета консумация на вода за 1 обитател - 150 литра на ден. Прието време между 2 регенерации - 4 денонощия.

Таблица за избор на омекотителни системи с период между възстановяването на йонообменната смола 24 часа.
Отчита се нужния цикличен капацитет във френски градуси.

Дневна консумация на вода, m3 Месечна консумация на вода, m3 Входяща твърдост на водата във френски градуси
10 15 20 25 30 40 50 60
1.0 30 10 15 20 25 30 40 50 60
1.5 45 15 23 30 38 45 60 75 90
2.0 60 20 30 40 50 60 80 100 120
2.5 75 25 38 50 63 75 100 125 150
3.0 90 30 45 60 75 90 120 150 180
4.0 120 40 60 80 100 120 160 200 240
5.0 150 50 75 100 125 150 200 250 300
6.0 180 60 90 120 150 180 240 300 360
8.0 240 80 120 160 200 240 320 400 480
10.0 300 100 150 200 250 300 400 500 600
15.0 450 150 225 300 375 450 600 750 900
20.0 600 200 300 400 500 600 800 1 000 1 200
25.0 750 250 375 500 625 750 1 000 1 250 1 500
30.0 900 300 450 600 750 900 1 200 1 500 1 800
40.0 1 200 400 600 800 1 000 1 200 1 600 2 000 2 400

Прието време между 2 регенерации - 24 часа.

Избор на вид и конструкция на омекотителната система

Избираме тип на системата - моноблок или разделен тип. Избираме начин на управление на регенерацията на системата - по време или по дебит. Ако използваме вода с наличие на механични примеси (например от собствен източник) и ако избраната система позволява версия "+" (с 4 циклична регенерация, т.е. с 2 допълнителни цикъла на промиване на смолата) се препоръчва избор на "+" система.

Проверка на пиковия дебит

След като знаем какъв трябва да е цикличният капацитет на проектираната омекотителна система трябва да проверим дали избраната система може да пропусне нужният пиков дебит, означен в техническите характеристики на системата. При липса на данни за пиков дебит може да се приеме 0,36 m3/h за един работещ консуматор или 0,125 m3/h за един присъстващ обитател.

Избор на аксесоари

Препоръчваме монтирането на фабричен байпас на всяка система. Нужно е монтажа на системата да бъде извършен с гъвкави маркучи. За монтажа на системата трябва да има налична канализационна тръба и мрежово захранване (контакт Шуко) 230V, 50 Hz. Дренажът към канализацията се извършва посредством гъвкав дренажен маркуч с вътрешен диаметър Ф 13 mm.

ПРИМЕР ЗА ИЗБОР НА ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА

Входни данни: Домакинство от 4 члена, използващо вода от сондажен кладенец с твърдост 35°f.

Избор: Нужното количество вода за един ден е:

4 [човека] * 150 [литра на човек на ден] = 600 л = 0,6 m3

Приемаме, че времето между 2 съседни регенерации ще бъде 4 дни. Тогава цикличния капацитет ще бъде:

0,6 [m3 вода на ден] * 4 [дни между регенерациите] * 35 [°f] = 84 m3/h.°f

След като сме избрали система моноблок SlimLine Eco+ от каталожните данни отчитаме, че подходящата система е SlimLine ECO+17.

Код Модел омекотителна система и обем на смолата, л. Номинален цикличен капацитет, m3x°f / m3x°d Максимален дебит, m3/h Вода и сол за една регенерация, л./kg Широчина W, mm Височина H, mm Дълбочина без и с байпас D, mm Oбем на резервоари за сол, л. Тегло без и с байпас, kg
35 319 SlimLine ECO+11 56 / 32 1,1 110 - 1,4 352 546 442 / 525 25 19,5 / 20,0
35 320 SlimLineECO+17 87 / 49 1,7 139- 2,1 391 963 467 / 550 65 30,0 / 30,5
35 321 SlimLine ECO+24 122 / 70 2,4 175- 3,0 391 963 467 / 550 65 36,5 / 37,0

Проверяваме дали максималният дебит на избраната система SlimLine ECO+17покрива нуждите от нашия пиков дебит:

0,125 [m3/h на обитател] * 4 [обитатели] = 0,5 m3/h.

Избраната система има цикличен капацитет 87 m3/h.°f и максимален дебит 1,7 m3/h и удовлетворява изискванията ни.